BARFOOD|PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu Miroslav Havelka, na stránkách www.barfood.eu, se sídlem Starohorská 1104/35, Oslavany, 664 12, identifikační číslo: 09377492, zapsaný v živnostenském rejstříku zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.


1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Miroslav Havelka se sídlem Starohorská 1104/35, Oslavany, 664 12, identifikační číslo: 09377492, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen "Správce");

2.2 Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: barfood@barfood.eu, tel.: +420732365949;

3.3 Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

2. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

2.2 Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.barfood.eu;

2.2 Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3.3 Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

3.1.1 Za účelem registrace na webové stránce www.barfood.eu podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

3.1.2 Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3.1.3 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

3.1.4 Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

5.1 Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

5.2 Subdodavateli správce jsou:

5.2.1 Webnode AG (systém e-shopu);

5.2.2 Česká pošta, Zásilkovna, jakožto dopravcům balíků (jméno, adresa, telefonní číslo, u Zásilkovna.cz i email);

5.2.3 Google Analytics (analýza webových stránek);

5.2.4 Stripe, Inc. (platební brána)

6. Práva kupujícího

6.1 Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

6.1.1 Na přístup ke svým osobním údajům;

6.1.2 Na opravu osobních údajů;

6.1.3 Na vymazání osobních údajů;

6.1.4 Vznést námitku proti zpracování;

6.1.5 Na přenositelnost údajů;

6.1.6 Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: www.barfood.eu;

6.1.7 Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.barfood.eu potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

8.2 S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

8.3 Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 22.10.2020